Story telling

🇬🇧 🇬🇧  In the Faroe Islands we have a long and rich tradition of storytelling and many stories and legends are connected to the landscape, which explain phenomena in nature and tell about events that have taken place in those places. These stories and legends give us an insight into the lives and times of bygone times and give the natural experience an extra dimension.

  

Randi Meitil has grown up with these stories and it is in her heart to convey them further in her work as a guide.

 

On the trips it will jointly be determined how much emphasis should be placed on storytelling, but often storytelling is integrated in the guide explanation.

 

🇫🇷   Aux îles Féroé, nous avons une longue et riche tradition narrative et beaucoup d'histoires et leyends sont liées au paysage, qui explique les phénomènes dans la nature et raconte les événements qui se sont déroulés dans ces lieux. Ces histoires et leyends nous donnent un aperçu de la vie et des temps passés et donnent à l'expérience naturelle une dimension supplémentaire.

 

Randi Meitil même a grandi avec ces histoires et c'est sa cœur de les raconter dans le travail de guide.

 

Au cours des voyages, on déterminera ensemble l'importance accordée à la narration, mais la narration est souvent intégrée dans l'explication du guide.

 

 

🇩🇰 På Færøerne har vi en lang og rig tradition for  historiefortælling og mange sagn og histoirer er knyttet til landskabet, som forklarer fænomener i naturen og fortæller om begivenheder, som har fundet sted på de pågældende steder. Disse sagn og historier giver os i dag et indblik i svundne tiders liv og levned og giver naturoplevelsen en ekstra dimension.

 

Randi Meitil selv er opvokset med disse historier og det ligger hende meget på hjerte at formidle dem videre i arbejdet som guide.

 

På turene finder vi i fællesskab ud af hvor meget vægt der skal lægges på historiefortælling, men ofte er historiefortælling integreret i guideforklaringen.

 

🇪🇸  En las Islas Féroe tenemos una larga y rica tradición de narración de cuentos y muchas historias y leyendas están conectadas con el paisaje y explican los fenómenos de la naturaleza y nos cuenta sobre eventos que tuvieron lugar en esos sitios. Estas historias y leyendas nos dan una idea de la vida en épocas de tiempos pasados ​​y dan a la experiencia natural una dimensión extra.

  

Randi Meitil misma ha crecido con estas historias y quiere transmitirlas en el trabajo como guía.

 

En los viajes, se determinará conjuntamente cuánto énfasis se debe poner en la narración de historias, pero a menudo la narración de cuentos se integra en la explicación de la guía.

 

🇩🇪 Auf den Färöern haben wir eine lange und reiche Tradition des Geschichtenerzählens und viele Geschichten und legenden sind mit der Landschaft verbunden. Sie erklären Phänomene in der Natur und erzählen von Ereignissen, die an diesen Orten stattgefunden haben. Diese Geschichten und legenden geben uns einen Einblick in das Leben vergangener Zeiten und geben dem Naturerlebnis eine zusätzliche Dimension.

  

Randi Meitil selbst ist mit diesen Geschichten aufgewachsen und es ist sein Herz, sie in seiner Arbeit als Wegweiser weiter zu vermitteln.

 

Auf den Reisen werdet es gemeinsam entscheiden, wie viel Wert auf Storytelling gelegt werden sollte, aber oft ist Storytelling in die Guide-Erklärung integriert.

 

🇫🇴   Í Føroyum hava vit eina langa og ríka traditión at siga frá søgum og sagnum og nógvar av hesum sagnum eru knýttar til landslagið og tær forklára upprunan til fyribrigdi í nátúruni og fortelja um hendingar, sum eru farnar fram á viðkomandi støðum. Hesar sagnir og søgur geva okkum í dag eitt innlit í, hvussu fólk hava livað í farnum tíðum og geva nátúruupplivingini eina eyka dimensión.

 

Randi Meitil er sjálv uppvaksin við hesum søgunum og sagnunum og tað liggur henni nógv á hjarta at fortelja tær víðari í  arbeiðnum sum ferðaleiðari.

 

Á okkara túrum er tað, at siga frá søgum ein integreraður partur av frágreiðingini hjá ferðaleiðaranum, men vit avgera saman við gestunum, hvussu stórur dentur skal leggjast á tað at siga frá søgum.